කිලෝමීටරයක ධාවන පිරිවැය

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 5 ක් වයසැති නිසාන් ලීෆ් AZEO හි CPK (පිරිවැය කිලෝමීටරයකට) විශ්ලේෂණය, ප්‍රියස්සහ ඇක්වා සමග .

මෙහි දී අපි ලීෆ් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම නැවත විකිණීමේ වටිනාකම ඇති ලෙස පිළිගැනෙන රථ සමඟ සංසන්දනය කළෙමු. ඒ එක කාණ්ඩයේ ප්‍රියස් XW30 සහ එක් පන්තියක් පසුපසින් සිටියත් Aqua ද සමග එහි ලංකාවේ ජනප්‍රියතාව සලකා. (විදුලි රථයේ අධික ත්වරණය, අයිස් රථවල රේන්ජ් එක සහ පොදු ටයර වියදම් සාධක නොවුනි).

අපි ඉන්ධන, නඩත්තු, මූල්‍ය හා ක්ෂයවීම් (depreciation) පිරිවැය තථ්‍ය වශයෙන් වසර 5 ක් සඳහා ගණනය කළෙමු. එය අනාවරණය කළේ 2014 ලීෆ් පස් වසරක, කිලෝමීටර් 140,000 පිරිවැය ප්‍රියස් සහ ඇක්වා යන දෙකටම වඩා බෙහෙවින් අඩු බවය.

CPK සහ TCO මැනීම සඳහා තාර්කික ප්‍රවේශයක් නොමැතිකම සහ සම්ප්‍රදායී චින්තනය හේතුවෙන් බොහෝ දෙනා ග්‍රහණය කරනොගන්නා සත්‍යය මෙයයි. අප පුරුදු වී ඇත්තේ නැවත විකිණීමේ වටිනාකම, මිලදී ගැනීමේ වෙනස සමඟ සැසදීමට පමණි.
පසුගිය ඉරිදා පැවති අපගේ සැසියේ පසුබිම් දත්ත සමඟ අපි මෙම කරුණු සහ තවත් බොහෝ දේ ඉදිරිපත් කළෙමු.

2 thoughts on “කිලෝමීටරයක ධාවන පිරිවැය

  1. […] ඉතින් අපිම හැදුවා ගාන…ප්‍රසිද්ධ කළා තෙල් ෆෝරම් වලත්, තාම කව්රුවත් තර්කානුකුලව, දත්ත සහිතව අභියෝග කලේ නැහැ. මෙන්න ලින්ක් එක. https://evrev.lk/2019/08/22/%e0%b6%9a%e0%b7%92%e0%b6%bd%e0%b7%9d%e0%b6%b8%e0%b7%93%e0%b6%a7%e0%b6%bb… […]

    Like

  2. […] A. ඔව්, දැනට හොඳින්ම අලෙවිවෙන බවට සැලකෙන ටොයෝටා ප්‍රියස් සහ ප්‍රමාණයෙන් සහ තත්වයෙන් පහල ඇක්වා සමග වසර පහක් පාවිච්චියේ වියදම්, නිසාන් ලීෆ් සමග. මෙන්න ලින්ක් එක ධාවන පිරිවැය සැසඳීම […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.