Lifestyles

වැදගත් රුක්රෝපනයද, විදුලිරථද?

ලංකාව මුහුණපාල ඉන්නවා තදබල වායු දූෂණයකට විශේෂයෙන්ම නාගරික රථවාහන තදබදය නිසා. මේ නිසා ප්‍රබල කතාබහකුත් නිර්මාණය වෙලා තියනවා නාගරික ගස් වැවීම හෝ නාගරික වන රෝපණය ගැන. පාරක් දෙපසම,සෑම නගරයකම,හොදින් ගස් සිටෙව්වොත් දූෂිත වායුව සෑහෙන්න පිරිසිදු වේවි කියල. එමෙන්ම අපේ, ආයතනයේ සහ රටේ කාබන් පාදය අඩුකිරීම ගැන.

image.png

නමුත් සත්‍ය තත්වය වෙනස්, මේ අපි ඒ ගැන තව විදියකටහිතුවොත්.

වාහන වලින් නිකුත්වෙන කාබන් අවශෝෂණය කරන්න ගස් වැව්වාට එතරම් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගස් වැඩිම වුනොත් පරිසරයේ ඇති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවුරුදු 100 ක් පමණ අවශෝෂණය කර ගනීවි. ඊළඟට ගස බිමට කඩා වැටුනාම, එය දිරනවා. එවිට අර කාබන් නැවත පරිසරයට එකතු වෙනවා.මේක තමයි කාබන් දාමය කියන්නේ.

image.png

“කාබන් පරිසරයට එකතු වීම වැළැක්වීම සඳහා කල යුතු හොඳම දෙය වන්නේ ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතා නොකිරීමමයි. ඒ කියන්නේ අදින් වසර මිලියන ගණනාවකට පෙර ලෝකයේ ඇතිවූ අහිතකර වායුන් ෆොසිල සේ පොළව යටට ගියා. ඒවා ඇදලා ගන්නවා කියන්නේ අහක ඉන්න නයි කරේ දාගන්නවා වගේ වැඩක්. මොකද ඒවා ගසක් සේ නොව, වසර මිලියන ගණනාවක් අනවශ්‍ය කාබන් සඟවා ගෙන සිටි නිසා.

ගස් වැවීමේ මූලික ප්‍රයෝජනය වන්නේ ඉන් සත්වයාට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් මුක්ත කරන නිසා, අනෙක අප වැනි සමකාසන්න රටවලට අවශ්‍ය සෙවන දෙන නිසා,… කාබන් අවශෝෂණය තාවකාලික මෙන්ම දෙවන ප්‍රයෝජනය වෙනවා”. මේ ලලිත් කරුණාරත්න මහතාගේ වචන.

කොපමණ පාරිසරික ප්‍රතිලාභ ගැන කතාකලත් ආර්ථික වාසියක් නැත්නම් අප වගේ දියුණුවෙමින් පවතින රටකට විදුලි රථ ප්‍රයෝගික වන්නේ නැහැ. ඒ නිසාමයි අපි විදුලි රථ ආයෝජනයේ සහ භාවිතයේ ඇති වැරදි මත, විශේෂයෙන්ම ක්ෂයවීම් අගය පිලිබඳ ඇති මිත්‍යාවන් ගැන නැවත නැවත පැහැදිලිකරන්නේ.

ලංකාව වගේ සමකාසන්න රටක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයෙන් විදුලි රථ භාවිතය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.

නමුත් මේ කිසිසේත්ම වන සංරක්ෂණය අවතක්සේරු කිරීමක් නොවෙයි. එමෙන්ම නාගරික වුවද තුරුලතා අපට මිල කල නොහැකි වෙනත් ප්‍රයෝජන ලබාදෙනවා. චක්‍රය පැවතිය යුතුයි.

මේ විදුලිරත ගැන ඔබට ඇතිවියහැකි ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු. https://evrev.lk/2019/08/23/why-buy-ev-qa/?wref=pil

සබ්ස්ක්රයිබ් කරන්න අපව, සුනීත්‍ය සැරිසර ගැන දැනගැනීමට.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.