ඉන්දියාවෙ ස්ක්‍රැප් වැඩසටහන

වසර 15 වඩා වයස වාහන ස්ක්‍රැප් වැඩසටහනක් ඉන්දියාව පටන්ගන්නවා ලබන මාසේ. 

එක්සත් ජනපදය සහ වෙනත් බොහෝ රටවල් දැඩි විමෝචන සම්මතයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ “Cash for Clunkers” ස්ක්‍රැප්  ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වාදුන්න. දැන් ඉන්දියාවත් වසර 15කට වඩා පැරණි. බර සහ සැහැල්ලු වාහන පමණක් නොවෙයි මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රී රෝද රථ පවා අහෝසි කිරීමට පියවර අරන්.

මේකේ බලාපොරොත්තුව කිහිප පැත්තකට දිවවෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාරිසරික හානි අවම කිරීම, ඉන්ධන සඳහා කෙරෙන වියදම් අවම කිරීම, වාහන නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික කාර්යක්ෂමතාව ඉහල නැංවීම.

2020 වන විට ඉන්දියාවේ පැරණි හෝ පාවිච්චි කළ වාහන මිලියන 30 කට වඩා තියෙයි කියල කියනවා. එපමණක් නොව, පාර අයිනේ පාවිච්චි නොකරන ලද පැරණි වාහන භාවිතා කිරීමට පටන් නොගන්නේ නම් අයිතිකරුවන්ට දඩුවම් ලැබෙයි කියලයි කියවෙන්නේ. 

මේ ප්‍රතිපත්තියේ කියවෙන්නේ වාහන අවුරුදු 15 ක සේවා කාලයක් අවසන් කිරීමෙන් පසු නැවත ලියාපදිංචි නොකළ යුතු බවයි. 

ඒ අවස්ථාවේ අයිතිකරුවන්ට ඉන්දියන් රුපියල් 40,000 දක්වා වට්ටමක් ලැබෙනවා. නිදසුනක් ලෙස, ඔබ ස්ක්‍රැප් රිසිට්පත නව මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනාගාරයකට ගෙන යන්නේ නම්, එවිට නිෂ්පාදකයා ඔබට වට්ටමක් ලබාදෙනව. 

මහින්ද්‍රා දැනටමත් එවැනි එක් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවල, ටොයොටා සහ සුසුකි ත්  එවැනිම මධ්‍යස්ථාන ළඟදීම විවෘත කිරීමට අදහස් කරල.

මේවෙනකොටත් ඉන්දියාවේ වාහන ස්ක්‍රැප් කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය සඳහා ගණන් කිරීම ආරම්භවෙලා. ගෙවන වටිනාකම්ගැටළු තිබුනත් ක්‍රියාත්මකවීම ස්ථිරබව ඉන්දීය රජය නිවේදනය කරල.

ශ්‍රී ලංකාව 

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර අමාත්‍යාංශය 2011 දී ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ මෝටර් රථ වලින් නිකුත් වන වායු දූෂණයෙන් 55-60% ක් වන අතර 20-25% ක් කර්මාන්ත නිසා වන අතර 20% ක් දේශීය ප්‍රභවයන්ගෙන්. 60% කියන්නේ ඇති විශාල ප්‍රතිශතයක්, එමෙන්ම වලක්වාගතහැකි. නමුත් වාහන වයස්ගතවීමත් එක්ක ගැටලුව තවත් වැඩි වෙනවා.

දැනට මෙම වාහන ජීවිත කාලය පුරාම පවතින ඒවා වෙලා. නමුත් අපි කාබන් බද්ද පනවනවටත් විරුද්ධ වුනා, නීතිය අකුලගන්නකන්ම. දැනට පවතින දුම් පරීක්ශාවත් යල් පැනගිය එකක්.

ස්ක්‍රැප් වැඩසටහනක් අපිටත් සුදුසු වෙයි අවම වශයෙන් අවුරුදු 30 පැනපු වාහන වත් ධාවනයෙන් ඉවත් කරන්න. ඉන්දීය රජයේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අන්දම අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. නමුත් ඊට පෙර ඉතා හොඳ විමෝචන වායු නිරීක්ෂණ සහ පාලන වැඩසටහනක් ලංකාවට අත්‍යවශ්‍යයි

කියවන්න එක් ව්‍යසනයක් ගැන මෙතනින්: වායු දුෂණය නිසා වසරකට මිලියන හතක් මරණයට . ප්‍රවාහනය වායු දුෂණයේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙක්.