වේග ආරෝපණ නරකද?

වේග ආරෝපණය හොදද නරකද යන්න අපිට තියන ප්‍රශ්නයක්, වෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන් වුනත්. මේ ලංකාවෙ ධාවනය වෙන ලීෆ් එකක බැටරියේ තත්වය (SOH) පෙන්වන වාර්තා, ලීෆ් ස්පයි එකෙන්. එකම රථය කිලෝමීටර් 136,000 සහ තවත් දාහකින් පස්සේ ගත්තු වාර්තා. ඔබට පේනවා ඇති 137,000km දී වේග ආරෝපණ 1735 SOH 64%. 136,000 km දී වේග ආරෝපණ එම ප්‍රමානයමයි (1735) නමුත්… Read More වේග ආරෝපණ නරකද?

ProPILOT on Leaf

Its available in the Leaf G and Tekna you buy in Sri Lanka, significantly reducing driver stress when driving on highways in several kinds of traffic conditions, making long drives more comfortable and enjoyable. ProPILOT* is a revolutionary autonomous drive technology designed for highway use in single-lane traffic. Nissan is the first Japanese automaker to… Read More ProPILOT on Leaf

Fast Charger Investment

වේග ආරෝපක ආයෝජනය වේග ආරෝපකයක් සදහා ආයෝජනයේදී ඕනෑම කෙනෙක් සැලකිය යුතු ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් තියනවා. ස්ථානය පසුකරයාමට සම්භාවිතාව ඇති ප්‍රදේශයෙන් පිට වාහන ප්‍රමාණය. ප්‍රදේශයේ වාහන ගැන වැඩිය බලාපොරොත්තු තියන්න එපා, ගෙදරින් ආරෝපණය තවමත් ලාභදායකයි! වේග ආරෝපකයක් බෙහෙවින්ම සුදුසු වන්නේ ධාවන දුර වැඩිකර ගැනීමටයි, එමනිසා දැනට ටහි චාජර වලට ඇති දුර සහ ඒවායේ පහසුකම් ගැන සැලකිලිමත්… Read More Fast Charger Investment

Specs – 2019 Leaf X

2019 LEAF ZE1 X 40kWh Made in Japan.Earn back over half of your investment in 5 year usage* Refer following links to know how. https://evrev.lk/2019/08/02/best-time-to-buy-an-ev/ Another : https://evrev.lk/2019/08/22/cost-per-km-of-leaf-azeo/ 5 Star safety withe-Pedal / Intelligent emergency brakeGenuine leather steering / controls (meter / display control, cruise control, audio, hands-free phone)Advanced drive assist / 7-inch color back… Read More Specs – 2019 Leaf X

සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් EV ගමුද?

පාවිච්චිකළ වාහනයක් ගැනීම අලුතින් ගන්නවට වඩා  වඩා විශාල වාසියක් තියනවා, ආර්ථික වශයෙන්.  නමුත්, පාවිච්චිකළ වාහන වෙළඳපොල ඉතාමත් සැකකටයුතුයි, මෙය විදුලි සහ ඉන්ධන වාහන දෙවර්ගයටම පොදුයි. මේ වෙළඳපොල මුදල් මත මිසක් අවංකකම මත යැපෙන සාධාරණ වෙළඳාමක් නොවන නිසා, බොහෝවිට. මේ සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් ගැනීමේදී සැලකියයුතු කරුණු. https://evrev.lk/2019/11/03/buying-a-used-car/ විදුලි රථයක් ගැනීමේදී ඇත්තටම ගැටළු අඩුයි. නමුත් පොදු කරුනූ, එනම් නීතිමය තත්වය… Read More සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් EV ගමුද?

පාවිච්චිකළ වාහනයක්?

‎මේ මිත්‍රයෙකුගේ [Kelum C Shan‎ ] ගේ අදහස්!….බාවිතාකල වාහනයක් මිලදී ගැනීමට යන ඔබට උපදෙස්. 1.වාහනයට අදාල ලියකියවිලි i. පෙර අයිතිකරුවන් පිලිබඳ විස්තර ii.පොත original ද duplicate ද යන්න. (Duplicate නම් නැවත විකිනීමෙදී ගැටලු පැනනගිනවා ලන්කාවේ මිනිස්සුන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා)iii. වාහනයේ පොතේ තිබෙන එන්ජින් අන්කය හා චැසි අන්කයම වාහනයෙත් තිබෙද යන්න..iii. ලීසින් හො වෙනත් යම් ගැටලු තිබෙද කියා(දන්න… Read More පාවිච්චිකළ වාහනයක්?

EV Battery Exercise

EV Batteries do degrade due to many differing reasons, in this we consider two common aspects happen in Sri Lankan conditions and how a battery exercise may help. Please note that the content is still under discussion among specialists, so you may need personal/professional supervision. There are many wrong usage practices of the EV s… Read More EV Battery Exercise

Free Public Transport

Luxembourg is set to become the world’s first country to make all of its public transportation free. The newly re-elected prime minister Xavier Bettel and the coalition government have announced that they will lift all fares on trains, trams and buses next summer. Taking aim at long commutes and the country’s carbon footprint, the new move… Read More Free Public Transport