සුළං (දුම්) රිය

කැනඩාවේ කැල්ගරි නගරයේ ඇති C-Train light-rail system යන දුම්රිය පද්ධතියට, ඒ නගරයේ ජනතාව ආදරය කරති. එය ඒ තරම්ම කාර්යක්‍ෂම වේ. 2017 වසරේ මේ දුම්රිය සේවාව ගමන් වාර මිලියන 102 ක් සමාප්ත කර ඇත. එක දුම්රියක 600 දෙනෙක්ට ගමන් කල හැකි නිසා බොහෝ මෝටර් රථ එමගින් පාරෙන් ඉවත් කර ඇත. තවත් එහි ඇති විශේෂයක් වන්නේ එය… Read More සුළං (දුම්) රිය

සූර්යබල මහා සංග්‍රාමය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති වෙළඳාම ඉතා දුෂිත සහ පවුල් කිහිපයකට පමණක් අයත්! විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ඒකකයක් ගෙදරට එවන්න රුපියල් 22ක් වැය කරන්නේ මේ පවුල් හය විසින්, නිලධාරීන් සහ දේශපාලකයන් එකතුව දාන ඩීල් නිසා. “සූර්යබල සංග්‍රාමය” පවුල් හයකට අයිති වී තිබූ බලශක්ති ව්‍යාපාරය විදුලි පාරිබෝගිකයන් මිලියනයකට විවෘත කළා. බදුගෙවන කුඩා ව්‍යවසායකයන් 20,000 ක් සහ, ඉදිරි අරමුණු ඇති තවත් මිලියනයක්… Read More සූර්යබල මහා සංග්‍රාමය

Rwanda Rising!

This picture is not from Europe or America. This is Rwanda. They have e-bikes in the streets that you locate with a mobile app. You use them and return them. They are charged by solar panels. They are saving Rwandans both time and money. Rwanda is becoming a small giant of Africa.‬

සුළංමෝල් සහ විශාල බමන පෙති.

ස්වභාවිකව ලෝකයේ ඇති පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රභව අතරින් සුළං බලයට විශේෂ තැනක් ලැබීමට හේතු කීපයක් ඇත. එයින් එකක් වන්නේ, එය මිනිසා විසින් සොයාගත් පැරණිම බල ශක්තියක් වීම නිසා එය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම ගැන අද වන විට හොඳ අවබෝධයක් තිබීමය. අනෙක් වැදගත් හේතුවක් වන්නේ, සුළං යන්න දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිම ඇති හෙයිණි. බොහෝ මිළ පහතට බැස ඇති… Read More සුළංමෝල් සහ විශාල බමන පෙති.