වේග ආරෝපණ නරකද?

වේග ආරෝපණය හොදද නරකද යන්න අපිට තියන ප්‍රශ්නයක්, වෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන් වුනත්. මේ ලංකාවෙ ධාවනය වෙන ලීෆ් එකක බැටරියේ තත්වය (SOH) පෙන්වන වාර්තා, ලීෆ් ස්පයි එකෙන්. එකම රථය කිලෝමීටර් 136,000 සහ තවත් දාහකින් පස්සේ ගත්තු වාර්තා. ඔබට පේනවා ඇති 137,000km දී වේග ආරෝපණ 1735 SOH 64%. 136,000 km දී වේග ආරෝපණ එම ප්‍රමානයමයි (1735) නමුත්… Read More වේග ආරෝපණ නරකද?

Fast Charger Investment

වේග ආරෝපක ආයෝජනය වේග ආරෝපකයක් සදහා ආයෝජනයේදී ඕනෑම කෙනෙක් සැලකිය යුතු ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් තියනවා. ස්ථානය පසුකරයාමට සම්භාවිතාව ඇති ප්‍රදේශයෙන් පිට වාහන ප්‍රමාණය. ප්‍රදේශයේ වාහන ගැන වැඩිය බලාපොරොත්තු තියන්න එපා, ගෙදරින් ආරෝපණය තවමත් ලාභදායකයි! වේග ආරෝපකයක් බෙහෙවින්ම සුදුසු වන්නේ ධාවන දුර වැඩිකර ගැනීමටයි, එමනිසා දැනට ටහි චාජර වලට ඇති දුර සහ ඒවායේ පහසුකම් ගැන සැලකිලිමත්… Read More Fast Charger Investment