විදුලි බල්බ කුප්පිලාම්පු කිරීම… අනාගතය ආපස්සට!

මාස දෙක තුනකට පාරක්වත් සමාජ මාධ්‍ය වල පළවෙනවා ලීෆ් එකකට එන්ජිමක් දාන්න බැරිද, ඇයි ඒවායේ ගණන් අඩුවෙන්නේ වැනි පෝස්ට්. මේ පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් කරනවා කිහිප වර්ගයක අය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම විහිළු කාරයෝ, ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ, විදුලි රථවල පැවැත්ම විශ්වාස නොකරන්නෝ සහ කරන්නෝ සහ තවත්. මුලින්ම පෙරේද චමත් පළිහපිටිය කියපු දෙයක්. ඔහු හැදින්වුවා එලෝන් මස්ක්ව (ටෙස්ලා)… Read More විදුලි බල්බ කුප්පිලාම්පු කිරීම… අනාගතය ආපස්සට!

Oil change @ 5000 km?

බොහෝ වාහනවල කිලෝමීටර් 5000න් තෙල් මාරුකිරීම නාස්තියක්, පරිසර හානියක්! Oil change @ 5000 km……a waste of money & pollution! There’s a continuous debate whether we should follow manufacturer maintenance intervals or to deviate locally based on varying opinions of dealerships, lubricant companies and service stations. In the first place they got NO right to change / determine… Read More Oil change @ 5000 km?

යායුතු මග දුරයි!

ප්‍රශ්නයක් වුනත් නොකර බැරි නිසා VW, BMW සහ Merc විදුලි රථ හැදීම සහ Toyota සහ අපි වල කපා ගැනීම? Tesla ගමන දැන්ම නැවත්තුවොත් මිසක් කෙළවෙන බව මුලින් කියපු තුන්දෙනාට තේරුණා. අකමැත්තෙන් වුනත් ඔවුන් විදුලි කාර් හදන්න ගත්තේ එලෝන් මස්ක් ගේ පිස්සුව නිසාලු. ඒත් තාම අඩනව වියදම වැඩියි කියල. නමුත් පරණ පැට්‍රොල් කාර් බොහොම අඩුවියදමෙන් යුරෝපයේ… Read More යායුතු මග දුරයි!