ටෙස්ලා, ඉන්ධන රථ පරයා ඉදිරියට

2019 දෙවන කාර්තුවේ අලෙවි ප්‍රථිපල අනුව ටෙස්ලා මොඩල් 3 තවමත් එම කාණ්ඩයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන මෝටර් රථය පමණක් නෙමෙයි සුඛෝපභෝගී කාණ්ඩයේ අනෙක් රථ ඔක්කොම එකට ගත්තත් ඊට වැඩිය විකිණිලා!මේක වුනේ හඳුන්වාදීමෙන් අවුරුදු දෙකක් ඇතුලත, දුෂ්කර නිෂ්පාදන ප්‍රශ්නත් එක්ක, අද මොඩල් 3 එක්සත් ජනපදයේ සුඛෝපභෝගී කාණ්ඩයේ ඉහළම තැන අවුරුදු සිය ගණනක ඉතිහාසයක් ඇති මාදිලි සමඟ තරග… Read More ටෙස්ලා, ඉන්ධන රථ පරයා ඉදිරියට